Dodaj Wyrażenie
Testy z Angielskiego

Szukaj tłumaczenia

Inne tłumaczenia

  • sharp as a tack znaczenie po angielsku
  • twiddle one's thumbs znaczenie po angielsku
  • be back to square one znaczenie po angielsku
  • keep pace  znaczenie po angielsku
  • collect one's thoughts znaczenie po angielsku
  • collide head-on znaczenie po angielsku
  • set the tone znaczenie po angielsku

Tagi